ქართული პროგრამული სისტემები

საბეჭდი ვერსიასაბეჭდი ვერსიაელფოსტაზე გაგზავნაელფოსტაზე გაგზავნა

შპს "ქართული პროგრამული სისტემები" საქართველოს ბაზარზეა, როგორც ერთ-ერთი დიდი პროგრამული უზრუნველყოფის ორგანიზაცია, რომლის მომხმარებლის რიცხვი 3000-ს აღემატება.

პირველივე წლიდან კომპანიამ დაიმკვიდრა ლიდერის ადგილი მაღალი ხარისხის პროგრამული პროდუქტების შექმნასა და რეალიზაციაში.

GSS-ის მიზანია დაეხმაროს კერძო პირებსა თუ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, როგორც საქართველოს - ისე მსოფლიო ბაზარზე, მოახდინონ ბიზნეს პოტენციალის სრული რეალიზირება.

დღემდე ჩვენი პროგრამით Superfin და GSS კოდექსით ვუზრუნველყოფდით ბაზრის 2 სეგმენტს: ბუღალტრებსა და იურისტებს.

  • Superfin - საბუღალტრო აღრიცხვის სრული ავტომატიზაცია, რომლითაც სრულად და მარტივად ეწყობა ნებისმიერი ფირმის ან საწარმოს საბუღალტრო საქმიანობა.
  • GSS გარემო - წარმოადგენს უნივერსალურ პროგრამულ საშუალებას ნებისმიერი სახის ბიზნესის სამართავად, რომელსაც დღემდე ანალოგი არ მოეპოვება.
  • GSS ვებ კოდექსი - საქართველოში მიღებული საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების ყველაზე დიდი ონლაინ ბიბლიოთეკა.

წლების განმავლობაში ჩვენ ვთანამშრომლობთ ჩვენს პარტნიორებთან საქართველოს მასშტაბით, რაც საშუალებას გაძლევთ მარტივად შეიძინოთ პროდუქტები სხვადასხვა რეგიონებში

  • ტელეფონი: +995 (32) 231 33 31; +995 (32) 231 34 31
  • ელ-ფოსტა: service@gss.ge
  • ვებ-გვერდი: www.gss.ge
გვერდი ბოლოს განახლდა: 03/13/2013 - 13:54