ჯორჯიან ქარდი

საბეჭდი ვერსიასაბეჭდი ვერსიაელფოსტაზე გაგზავნაელფოსტაზე გაგზავნა

„ჯორჯიან ქარდი" წარმოადგენს საგადამხდელო ბიზნესის სერვის პროვაიდერს 1997 წლიდან და უზრუნველყოფს მომსახურებების სრულ პაკეტს, საგადასახადო გადაწყვეტილებების მთელი რიგის ჩათვლით. ჩვენი ბიზნესის მთავარი ხაზია ბანკების, სხვა სერვის პროვაიდერების, სავაჭრო ობიექტებისა და ბარათის მფლობელების ერთ მოქნილ რგოლში მოქცევა და მათთვის საგადამხდელო მომსახურების კომფორტის უზრუნველყოფა.

გვერდი ბოლოს განახლდა: 03/13/2013 - 13:55