საკონტაქტო ინფორმაცია

საბეჭდი ვერსიასაბეჭდი ვერსიაელფოსტაზე გაგზავნაელფოსტაზე გაგზავნა

 

ვახტანგ ლაშხი
ფინანსური მენეჯერი
v.lashkhi@mioni.ge
+995 570 10 21 90
+995 599 94 60 03

Mioni Center
8 Beliashvili
Dighomi District
Tbilisi, Georgia 0159
www.mioni.ge

გვერდი ბოლოს განახლდა: 03/29/2013 - 14:02