ინოტექი

საბეჭდი ვერსიასაბეჭდი ვერსიაელფოსტაზე გაგზავნაელფოსტაზე გაგზავნა

კომპანია"ინოტექი"არის სისტემური ინტეგრატორი, რომლის სპეციალიზაციას წარმოადგენს თანამედროვე ინფორმაციულ-სისტემურ ტექნოლოგიებში გადაწყვეტილებების შემუშავება და დანერგვა. (ინფორმაციის გადაცემის, მართვის, შენახვისა და დამუშავების საშუალებები) დამკვეთის ბიზნესის განვითარების მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

"ინოტექის" კომპეტენცია მოიცავს IT ინფრასტუქტურის პროექტირების, მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და მომსახურების სფეროში შემდეგ მიმართულებებს:

 • IT კონსალტინგი;
 • IT აუთსორსინგი;
 • IT ინფრასტრუქტურის მშენებლობა;
 • IT ინფრასტრუქტურის პროექტირება;
 • WAN – LAN ქსელების პროექტირება;
 • WAN – LAN ქსელების მშენებლობა;
 • უსადენო გადაწყვეტილებები;
 • მონაცემთა შენახვისა და დამუშავების სისტემები;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოება;
 • სატელეფონო გადაწყვეტილებები;
 • პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირება;
 • WEB დიზაინი;
 • WEB ჰოსტინგი;
 • ვიდეო-საკონფერენციო სისტემები და პროგრამული უზრუნველყოფა;
 • სათვალთვალო და დაცვითი სისტემები;
 • ინტერნეტი და სატელეფონო მომსახურება;

საკონტაქტო ინფორმაცია

 • ტელეფონი: +995 (32) 243 33 34; +995 (32) 243 04 30
 • ელ-ფოსტა: იხილეთ ვებ-გვერდი
 • ვებ-გვერდი: http://www.innotec.ge
გვერდი ბოლოს განახლდა: 03/13/2013 - 13:47