აპექსი

საბეჭდი ვერსიასაბეჭდი ვერსიაელფოსტაზე გაგზავნაელფოსტაზე გაგზავნა

კომპანია „აპექსი" დაარსდა 2004 წელს. კომპანიის მთავარ საქმიანობებს წარმოადგენს მსხვილი და საშუალო ზომის კომპანიებისთვის მართვის ავტომატიზირებული სისტემების შექმნა და დანერგვა, ავტომატიზირებული სამუშაოების შექმნა ორგანიზაციებში აღრიცხვის, ანალიზის, დაგეგმვისა და მართვის პროცესების ხარისხის ასამაღლებლად; კონსულტირება - ინფორმაციული სისტემების დაპროექტება; თანამედროვე ტექნიკური თუ ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით სარეკომენდაციო პაკეტების მომზადება მენეჯმენტისთვის სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი ტექნიკური თუ ფინანსური საკითხების შესახებ.

  • ტელეფონი: +995 (32) 220 55 05
  • ელ-ფოსტა: office@apex.ge
  • ვებ-გვერდი: www.apex.ge
გვერდი ბოლოს განახლდა: 02/28/2013 - 17:42