მისია

საბეჭდი ვერსიასაბეჭდი ვერსიაელფოსტაზე გაგზავნაელფოსტაზე გაგზავნა

მიონის ცენტრი დაარსდა რომ შეექმნა უსაფრთხო, კარგად მოწყობილი და მუდმივ გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული გარემო, რომელშიაც კერძო ბიზნესებსა და ინდუსტრიას შუეძლიათ საერთო სარგებლისთვის ურთიერთქმედება.

გვერდი ბოლოს განახლდა: 02/28/2013 - 17:58